QUALITAT I SERVEIS

ASSESSORAMENT PROFESSIONAL I PROJECTES

Vidres Solsona posa a la vostra disposició el servei d’assessorament professional i de projectes. Oferim un tracte individualitzat i eficaç en cada cas, per poder donar les solucions més idònies a les necessitats que es volen cobrir i així aconseguir l’èxit del projecte. Els nostres professionals estan permanentment al dia de les normatives i les últimes tendències del mercat i d’aquesta manera obtenim el resultat més adient per a cada situació. Comptem amb la col•laboració d’enginyers i arquitectes.