EMPRESA

FILOSOFIA D’EMPRESA

La filosofia de la companyia es pot resumir en 5 punts principals:

1. Qualitat: treballem amb primeres marques del mercat per tal de poder oferir bons materials que compleixin amb les normatives tècniques i mediambientals vigents.

2. Innovació: innovant i invertint en la maquinària més avançada, aconseguim un grancontrol sobre la qualitat dels productes tant en el procés de fabricació com en d’instal·lació. materials que compleixin amb les normatives tècniques i mediambientals.

3. Assessorament professional: El nostre mètode de treball és l’assessorament tècnic especialitzat, la informació sobre les innovacions en materials i l’aportació d’idees, per poder oferir un tracte personalitzat i adequat a cada situació.

4. Servei:  Oferir un bon servei, és primordial per la companyia, per tant, per Vidres Solsona, el projecte finalitza quan el client expressa la seva satisfacció.Disposem d’assessoria tècnica.

5. Equip Humà: disposem d’un equip de professionals que busquen la perfecciómàxima en cada detall, per garantir l’èxit del projecte.