Avís Legal i Política de Privadesa

Avís legal:
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació si s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

VIDRES SOLSONA, S.L.
Sociedat inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Volum 250, Secció General, Foli 195, Fulla L-4686.
Domicili C/ Sàlvia, 14   Pol. Ind. Olius
25286 Olius (Lleida)
Tel. 973 48 14 39 Fax. 973 48 18 59
E-mail: vsidressolsona.com
C.I.F: B25308198

Propietat Intel·lectual
Els continguts d’aquet lloc web, textos, imatges, sons, animacions, etc. així com el  disseny gràfic i el seu codi font estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de Propietat intel·lectual i industrial a favor de VIDRES SOLSONA, SL. Queda per tant totalment prohibida la seva reproducció, distribució o comunicació pública, total o parcialment, sense l’autorització expressa de VIDRES SOLSONA, SL

Contingut de la web i Enllaços
VIDRES SOLSONA, S.L. no ens responsabilitzem del mal us que és realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.
Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals és pugui accedir per enllaços o cercadors des de aquet lloc web.

Actualització i modificació de la pàgina web
VIDRES SOLSONA, S.L. és reserva el dret a modificar o eliminar, sense previ avís, tant la informació continguda en el seu lloc web com la seva configuració i presentació, sense assumir responsabilitat alguna per això.

Indicacions sobre Aspectes Tècnics
VIDRES SOLSONA, S.L. no assumeix cap responsabilitat que és pugui derivar de problemes tècnics o fallades als equips informàtics que és produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com dels danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de VIDRES SOLSONA, SL
També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui sofrir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan escaigui de fonts alienes a nosaltres.

Avis Legal sobre Política de Privadesa de Dades
El propòsit d’aquest Avis legal es informar als usuaris de www.vidressolsona.com, domiciliada a C/ Salvia, 14, (Pol. Ind. Olius), Olius, 25286 – Lleida, amb la  raó social del Responsable del fitxer: VIDRES SOLSONA, S.L., del qual es la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

La recollida  i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal te com a finalitat principal el poder servir la informació que els usuaris ens sol·liciten a través d’aquesta via.

Els destinataris d’aquesta informació únicament seran els departaments en els que s’organitza VIDRES SOLSONA, S.L. i entitats col·laboradores oportunes per al desenvolupament de les seves atribucions i objecte social (que únicament accedeixen a les dades en els terminis de l’art. 12 LOPD, sense que això comporti en cap cas una comunicació de les dades), així como la cessió a les entitats oficials públiques o privades que ho exigeixin per Llei

Tots els camps del formulari on-line, excepte el camp EMPRESA, son d’obligat emplenament per poder procedir a l’ enviament de la sol·licitud d’informació.

En el període de temps que transcorri entre la sol·licitud de consulta i la nostra resposta, es garanteix l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació, oposició de l’usuari, a les seves dades de caràcter personal que formen part del nostre fitxer. Per això dirigirà la sol·licitud a través del correu electrònic vs@vidressolsona.com  o be a l’adreça postal C/ Salvia, 14, (Pol. Ind. Olius), Olius, 25286 – Lleida.

La Web www.vidressolsona.com ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant, l’usuari ha de ser conscient de que en la actualitat les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables i per tant no s’està exempt de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de VIDRES SOLSONA, S.L., ja que ella ha actuat amb la diligencia deguda per protegir les dades conforme determina la llei.